Výstavba a údržba veřejného osvětlení
Stěhování těžkých břemen a výrobních celků