Lampa Semafor Ukazatel Plošina
Panel1
Panel2

Signalizační zařízení

OSVIT SERVIS - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
MLADÁ BOLESLAV
Štúrova 569
tel.: 326333876
osvitservis@osvitservis.cz
Osvětlení
Osvětlení
Osvětlení
Firma OSVIT SERVIS zajišťuje kompletní světelnou dopravní signalizaci pro řízení všech typů křižovatek libovolným způsobem. Firma provede instalaci v celém rozsahu stavebních prací, umístění stožárů a následném vybavením systémem řízení dopravy firmy SIGNALBAU HUBER. Tento systém splňuje kvalitní a hospodárné řešení dopravy.